Manuály

1 Apr 2020

Uživateľský manuál - Režim predaja (10" obrazovka)

Uživateľský manuál popisujúci rôzne režimy predaja v aplikácii ELIO KASA. Vo video manuály sú zobrazené rôzne spôsoby predaja, použitie rôznych funkcií pri predaji ako sú zľavy rôzne spôsoby platby, používanie PLU položiek a podobne.

1 Apr 2020

Uživateľský manuál - Nastavenie tlače

Uživateľský manuál popisujúci postup ako správne nastaviť rôzne tlačiarne v aplikácii ELIO KASA. Nastavenie tlače pre rôzne typy zariadení: elio miniPOS A5, elio miniPOS A6, elio miniPOS A7, elio POS 100, elio POS 140 a elio POS T2 mini.

1 Apr 2020

Uživateľský manuál - Funkcie v predajnom režime (10" obrazovka)

Uživateľský video manuál, ktorý zobrazuje používanie jednotlivých funkcií v predajnom režime. Video obsahuje funkcie ako sú Vklad do pokladnice , Výber z pokladnice, Úhradu faktúry, Evidenciu paragónov a rôzne ďalšie funkcionality.

1 Apr 2020

Uživateľský manuál - Zálohovanie a obnova

Uživateľský video manuál pre postup vykonania rôznych záloh a obnovy zálohy do a zo súboru zálohy. Vo videu sú zobrazené rôzne typy záloh ako napríklad: záloha dokladov, záloha položiek, záloha nastavení alebo kompletná záloha databázy.

1 Apr 2020

Uživateľský manuál - Hromadný import položiek zo súboru CSV

Podrobný uživateľský manuál ako krok za krokom vytvoriť súbor pre hromadný import položiek do aplikácie. Video obsahuje popis všetkého potrebného čo potrebujeme aby sme hromadne dokázali nahrať položky do aplikácie ELIO KASA

1 Apr 2020

Uživateľský manuál - Kategórie a položky (10" obrazovka)

Uživateľský video manuál ktorý obsahuje postup ako v aplikácii ELIO KASA vytvárať kategórie položiek, jednotlivé položky, rôzne ďalšie postupy ako je možné položky upravovať, vymazať a podobne. Vo videu sú zobrazené aj rôzne ďalšie funkcie ako napr. vyhľadávanie položiek a spôsob ako postupovať pri importe a exporte položiek.

1 Apr 2020

Uživateľský manuál - Otvorené účty (10" obrazovka)

Uživateľský video manuál zobrazujúci spôsoby použitia funkcie otvorených účtov / stolov v aplikácii ELIO KASA. Postup vytvárania nových účtov, editácia už vytvorených účtov, rôzne spôsoby uzavretia účtu a podobne.

1 Apr 2020

Servisný manuál - Inicializácia - elio miniPOS A5

Servisný manál popisujúci postup pre inicializáciu CHDÚ a aktiváciu licencie na zariadení elio miniPOS A5. Tento manuál zobrazuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať pre uvedenie zariadenia elio miniPOS A5 do prevádzky.

1 Apr 2020

Servisný manuál - Inicializácia - elio miniPOS A6

Servisný manál popisujúci postup pre inicializáciu CHDÚ a aktiváciu licencie na zariadení elio miniPOS A6. Tento manuál zobrazuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať pre uvedenie zariadenia elio miniPOS A6 do prevádzky.

1 Apr 2020

Servisný manuál - Inicializácia - elio miniPOS A7

Servisný manál popisujúci postup pre inicializáciu CHDÚ a aktiváciu licencie na zariadení elio miniPOS A7. Tento manuál zobrazuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať pre uvedenie zariadenia elio miniPOS A7 do prevádzky.

1 Apr 2020

Servisný manuál - Inicializácia - elio POS T2 mini

Servisný manál popisujúci postup pre inicializáciu CHDÚ a aktiváciu licencie na zariadení elio POS T2 mini. Tento manuál zobrazuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať pre uvedenie zariadenia elio POS T2 mini do prevádzky.

1 Apr 2020

Servisný manuál - Inicializácia - elio POS 100 a elio POS 140

Servisný manál popisujúci postup pre inicializáciu CHDÚ a aktiváciu licencie na zariadení elio POS 100 alebo elio POS 140. Tento manuál zobrazuje postup krokov, ktoré je potrebné vykonať pre uvedenie zariadenia elio POS 100 alebo elio POS 140 do prevádzky.